Stopy Járy Cimrmana
Cimrmanove stopy Facebook save gpx jara@cimrman.sk
coffee

0037637

Cimrmanova Nejnižší rozhledna
Semily Nouzov
obr
Dátum: 10.06.2022 10:58
obr
Místo Cimrmanova nejnižší rozhledna 528,9 m.n.m. a památná republikou Nouzov chráněná lípa vysazena 2006.
obr
Dátum: 10.06.2022 10:59
obr
Dátum: 10.06.2022 11:01
obr
obr
obr
Dátum: 10.06.2022 10:56
Pro návštěvníky Cimrmanovi nejnižší rozhledny na světě.
Parkujte tak, ať si nezakryjete výhled Váš Jára.
obr
Dátum: 10.06.2022 10:57
obr
Dátum: 10.06.2022 11:00
obr
Dátum: 10.06.2022 11:01
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
Je historicky známo, že Jára Cimrman nebyl žádný velký sportovec.
Obzvláště v bruslení. Proto po svých neúspěšných bruslařských začátcích raději pověsil své brusle na hřebík.
obr
Nejnižší Cimrmanova rozhledna na světě v Nouzově u Semil / Jak se událo, že vznikla /
J.C. při svém putování českými kraji, zastavil se na tomto nádherném místě a ulehnuv do trávy, zamyslel se nad nabízenými výhledy.
Uvědomil si, že toto místo si zaslouží býti hojně dobrými lidmi navštěvováno. I rozhodl se zhotoviti ti rozhlednu. Započal stavěti čtvercový půdorys, z kterého zachoval se nynější dřevěný oplůtek. Jeho přirozenost jej však donutila opět ulehnout a právě v tu chvíli se v hlavě génia zrodila celosvětově jedinečná myšlenka rozhledny světově nejnižší, tedy rozhledny, I když na vysokém místě, avšak vzhledem k zemskému povrchu označenou mínusovým znaménkem.
Vstal a vzniklém oplůtků vyhloubil a cihlami z nedaleké Žitavské cihelny zpevnil podlahu. Tím však genialita J.C. neskončila jak jste si určitě všimli, Jára zde zanechal i několik vynálezu a dokonce upomínku na jeho činnost literární.
Prvním neprávem opomíjeným vynálezem je dalekohled „Na pohled jinam“. Při svých experimentech s optikou narazil na samozřejmě jedině geniální věc. Je možné dívat se do dalekohledu kteroukoli stranou a přitom vidět to, co sami vidět chcete! /opět geniální/ Dalším a neprávem jiným přisuzovaný vynálezem je zde stojící telefonní budka a světe div se, Járův klikou ovládaný telefon.
Aby byl elektrický proud vyráběný telefonem využit po celý rok, vymyslel Jára na zimu rozsvěcení vánočního stromku, kterým se každý ctěný návštěvník může potěšit. Využitím v letních měsících se inspiroval svým pobytem v Rusku. Tam viděl statečné děti ruských mužíků ba i vyšnořené sovětské pionýry, jak na kolech Ukrajina, jejichž dynama byla napojena do vinutí řídítek, projíždějí širé lány a při elektrických výbojích se ani nezachvějí. Z jednoho bezprizorního kola řídítka odmontoval a inspirován svým projektem na divadelní hru /možná film/ „Plíšky“ Instaloval je zde pro potěchu a radost ctěných návštěvníků. Povšimněte si až podezřele podobnosti s názvem filmu, který vznikla několik desítek, možná stovek let po zde instalované ideí našeho mistra. Kdo Ví jak vznikla scénář pana Petra Jarchovského a knížka „Hovno hoří!“ od pana Petra Šabacha, podle nichž pan Jan Hřebejka natočil film PELÍŠKY.
Takže vážení návštěvníci, mnoho krásných zážitků J.C. v zastoupení R.F.


Váš Jára Cimrman
si dovoluje poprosit ctěné návštěvníky,
aby používali veřejnou komunikaci jak k příchodu,
tak i k odchodu od rozhledny !!!
Též, aby jste pro parkovaní používali zdejší
parkovací plochu na parkování Vašich vozidel
(sousedé po obou stranách tohoto pozemku nemají pro mě pochopení)
S úctou Váš Jára.

Vážení návštěvníci, máte jedinečnou možnost zvěčnit se v návštěvní knize na nočním stolku u zelené roubenky a jako bonus si vzít pohled s originálním razítkem na památku!
Hezký den, Váš Jára.
obr
Dátum: 10.06.2022 11:00
Kamínek z pobřeží Indického oceánu jižně od Mombasy, o který možná nevědomky zakopl
Jára Cimrman při své návštěvě Afriky.
Odlitek stopy ze ztvrdlého bahna z Národního parku TSAVO, kterou možná zanechal na místě Jára Cimrman při útěku před smečkou Ivů.
obr
NÁVOD KU POUŽÍVÁNÍ
Vážení, račte si před používáním zařízeni, důsledně prostudovat tento návod, zacházejte se zařízením obezřetně, neboť budete pracovat s elektrickým proudem.
1. Očisti osvětlení vánočního stromku nebo řídítka ode všech nechtěných věcí, které nám příroda přináší. Rozumí se sníh, voda.
2. Zkontroluj zda přívodní kabel nejeví známky porušení nebo přerušení.
3. Přístup k aparátu, uchop sluchátko a pravotočivým pohybem rozsviť osvětlení vánočního stromku nebo aktivuj řídítka.

Příjemné zážitky Vám přeje společnost Luxfon a.s.s.r.o.o.s.
V případe poruchy kontaktujte servis na telefonním čísle: +420 702 013 475
obr
выдершай пионер!
VYDĚRŽAJ PIANĚR!
Když nemůžeš tak zabrzdi!
Jeden řídí, druhý točí kličkou tekefonu!!!
Držeti se jen na vlastní nebezpečí!!!
obr
2012
Velikému Járovi neméně velký Jan Trocnov
Járovi da Cimrmanovi věnují účastníci zasedání MMF- SB Praha 19.-28 9.2000
obr
Jak známo, Jára Cimrman na svých cestách prožil spoustu příhod a zážitků.
jedním z nich je i jeho setkání s neznámým samotářským tvorem, kterého podle jeho způsobu života posléze pojmenoval já-ty.
V odborné předmluvě dramatu „dobytí severního pólu" je tento jeho zážitek podrobněji popsán.
Snad právě víra v našeho nesmrtelného járu tomu tak chtěla a na jaře l.p. 2021 se nám podařilo v našem blízkém kraji čirou náhodou objevit tento vystavený exemplář. Z jedné strany ona, z druhé on, prostě já-ty. Jen z říše flóry
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |