Stopy Járy Cimrmana
Cimrmanove stopy Facebook save gpx jara@cimrman.sk
coffee

0039145

Pramen a místo úmrtí Járy Cimrmana
Kokořínsko Tuhaň - Domašice
obr
Dátum: 10.08.2010 13:48
Zde skonal 12.5.1921 český vědec Jára Cimrman
obr
obr
obr
Z mistrova životopisu
Jára /da/ Cimrman se narodil v letech 1850-1870 ve Vídni jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlen Jelínkové. Přesné datum narození nebylo zatím možné zjistit, protože Jára Cimrman často měnil svá data, aby zmátl řadu epigonů a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. Soudě podle zápisků v jeho deníku neměl Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu, kdežto matka současně na školu rakouskou. Chlapec byl nucen navštěvovat dopoledne vyučování v českém jazyce a odpoledne v jazyce německém. Neměl čas se ani naobědvat, protože polední přestávku trávil přebíháním z jedné školy do druhé. Tato polovičatost se neblaze projevila na jeho pozdějších rukopisech. Jsou psány směsicí češtiny a němčiny, hemží se to v nich germanismy a čechismy. Právě odtud také pramení i námitky rakouského cimrmanologa profesora Ericha Fiedlera proti tomu, abychom považovali Járu Cimrmana především za českého velikána. Leč o Mistrových pravých vlasteneckých citech hovoří zápis v jeho deníku, v němž se výslovné projevuje touha " opět uvidět svou vlast – Böhmen ". Přestože miluje Kokořínsko, přiváží si svůj jediný majetek - peřinu a truhlu s rukopisy, do chudé pojizerské vesničky Liptákov. Přijel do Čech toliko zemřít. To se mu bohužel splnilo velmi záhy. Dne 12. 5. 1921, kdy tudy projížděl z dobytčího trhu z Mělníka, kde koupil 10 husí. Tento den právě testoval svůj nový vynález, automobil s motorem na stlačený vzduch a vodu. Bohužel však došlo k poruše hydrogenerátorového izolátoru WP.1 a následnému výbuchu, který Jára nepřežil. Explozi přežilo pouze 6 husí, které zde byly viděny ještě v červnu roku 1924. Odtud se začíná nazývat tato cesta Husí.
obr
Na tomto místě jarem roku 2012 L.P. zničila skupina Anticimrmanovců a politických přisluhovačů původní památník skonu Járy Cimrmana z roku 1922. Tento památník překonal nástrahy války, normalizace i sametovou revoluci. Těmto živlům však odolat nedokázal. Při návštěvě tohoto památného místa vzdejme čest tomuto slavnému Čechovi, kterého se snaží součastní mocipáni vymazat z učebnic dějepisu a paměti českých lidí. Nenechme si již nikdy tuto vzpomínku, že svých srdcí vzít.
Bývalý správce památníku J.C.
NA TOMTO PIETNÍM MISTĚ UDRŽUJTE PROSÍM POŘADEK.
obr
obr
obr
obr
obr
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |