Stopy Járy Cimrmana
Cimrmanove stopy Facebook save gpx jara@cimrman.sk
coffee

0039165

Cimrmanova naučná stezka Plahočina - 06
Lomnice - Synalov
obr
© Kucera Dátum: 20.07.2019 09:41
Naučná stezka Járy Cimrmana
Nadmořská výška 620 m
PLAHOČINA Č. 6
Cimrmanova činnost v oblasti sportu a tělovýchovy bývá trochu pomíjena. Málokdo dnes ví, že za mnohé tělocvičné nářadí vděčíme právě Cimrmanovi. Snad proto, že své objevy na tomto poli činil jaksi mimoděk, dalo by se říct při práci na úkolech důležitějších. Příkladů je bezpočet. V jeho Alpském deníku najdete např. svědectví o zrodu bradel: „Lávka však, po níž jsem chtěl přejíti, byla zachovalá jen zčásti. Zábradlíčko celkem dobré, zato podlaží bylo vlivem dešťů zcela prohnilé a pro chůzi nezpůsobilé. Opruboval jsem přeručkovat lávku na napjatých pažích a ejhle - šlo to. Takový způsob přechodu lávky činil mi dokonce potěšení. K náčrtku prvních bradel (původně „zábradla’’) byl jen krůček. Cimrman nabídl svou myšlenku spolku URSUS v Bernu.
Přednáška dr. Zdenka Svěráka na lyžařském soustředění krajských inspektorů škol 2. cyklu
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |