Stopy Járy Cimrmana
Cimrmanove stopy Facebook save gpx jara@cimrman.sk
coffee

0050999

Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana
Březová nad Svitavou
obr
Dátum: 22.05.2016 12:02 © Roman Kucera
obr
Dátum: 22.05.2016 12:02 © Roman Kucera
ukrytá rozhledna Járy Cimrmana
Turistická vyhlídková věž
Vyhlídková věž je umístěna v katastrálním území Česká Dlouhá v městě Březová nad Svitavou. Nosná konstrukce je převážně dřevěná, celkem 20 m vysoká, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m nad okolním terénem.
Turistická vyhlídková věž vznikla na trase naučné stezky „Údolím řeky Svitavy“ v Březové nad Svitavou na hřebenu kopcovitého terénu nad železniční tratí. Svou existencí stezku zatraktivnila a umožnila nové výhledy na město a jeho okolí.
Práce na výstavbě rozhledny byly zahájeny v roce 2006. Vyhlídková věž byla dokončená v roce 2007. Slavnostního otevření se konalo dne 17. 6. za účasti světoznámých cimrmanologů v čele s panem Zdeňkem Svěrákem.
Jak to vlastně bylo
Nesmazatelně se do dějin české a světové kartografie zapsali dva velikáni: profesor doktor Karol František Edvard Kořistka, rodák z Březové nad Svitavou, a Jára Cimrman, český génius, člověk, který zanechal stopy ve všech oborech lidské činnosti.
Byl to právě Cimrman, který první plně doceňuje význam a rozsah práce profesora Kořistky, a proto na jaře v roce 1907 přijíždí do Březové nad Svitavou s cílem přesvědčit Březovské městské radní, aby celoživotní dílo svého rodáka vhodným způsobem ocenili ještě za profesorova života. Bohužel se mu toto nepodaří, profesor Kořistka v roce 1916 umírá a pamětní deska je na jeho rodném domě odhalena až mnohem později.
Při svém pobytu ve Březové nad Svitavou se Cimrman vydal no několik procházek po okolí. Když stanul právě na tomto místě, byl uchvácen pohledem na město a údolí řeky Svitavy. Přestože les byl v těchto místech ještě velmi mladý a nízký, několik vzrostlejších stromů Cimrmanovi kalilo dokonalý výhled. Okamžitě ho napadla myšlenka postavit zde rozhlednu.
Poučen předchozím neúspěchem u městských radních volí Cimrman jinou taktiku. Lobbuje za výstavbu rozhledny u každého z radních samostatně a záhy získává podporu téměř celé městské rady. Poměrně závažným problémem byl nedostatek finančních prostředků. Cimrman, opouštěje jednání městské rady, prohlásil: „Pánové, pokud to nepostavíte teď, tak potom až za 100let.“
A měl pravdu. 1. světová válka, hospodářská krize, 2. světová válka a budování socialismu způsobily, že výstavba rozhledny byla stále odkládána.
Až v roce 2007, tedy 100let po Cimrmanově výroku ne Březovské městské radě, byla na tomto místě nová rozhledna otevřena.
Neváhejte tedy, vystupte na rozhlednu nesoucí Cimrmanovo jméno a potěšte se pohledem, který kdysi českého génia tak okouzlil.
obr
Dátum: 22.05.2016 12:02 © Roman Kucera
obr
Dátum: 22.05.2016 12:04 © Roman Kucera
© 2020 Kučera.sk licencia | Valid HTML5 | CSS |